О музее

Коллекции музея:

 • декоративно-прикладное искусство,
 • археология,
 • печатные издания,
 • одежда,
 • предметы из истории техники,
 • предметы быта и этнографии,
 • документы,
 • фотодокументы,
 • музыкальные инструменты,
 • рукописи,
 • кинофотодокументы,
 • Живопись. Иконы,
 • Графика,
 • Скульптуры,
 • Медальерное искусство,
 • Филателия. Филокартия,
 • Печатные и рукописные документы 14 в. - 1917 г.,
 • Печатные и рукописные документы 1917 г. до настоящего времени
 • Печатные издания. Плакаты, календари
 • Периодика
 • Бонистика
 • Нумизматика
 • Фалеристика
 • Сфрагистика
 • Оружие и воинские снаряжение
 • Антиквариат
 • Образцы промышленной продукции
 • Печные изразцы и элементы архитектуры
 • Керамика. Стекло
 • Геология. Палеонтология
 • Биологическая
 • Сувениры
 • Украшения
 • Драгоценные металлы и камни

Коллекция декоративно-прикладного искусства.

Гонар Чашніцкага музея складаюць 68 драўляных скульптур народнага майстра разьбы на дрэве Ганны Савельеўны Асіпковай.

Ганна Савельеўна Асіпкова нарадзілася у 1938 годзе у вёсцы Гурэц Чашніцкага раёна. У 1961г. скончыла мастацка-графічны факультэт Віцебскага педінстытута, працавала настаўніцай малявання і чарчэння у сялянскіх школах. Адначасова захаплялася стварэннем скульптурных кампазіцый з дрэва. Творы Г.С.Асіпковай увасабляюць героі песень, казак, а частей за ўсё вобразы сучасных вяскоўцаў. Увасобленыя сцэнкі лёгкапазнавальныя, выклікаюць добрую усмешку. Майстрыха не кпіць са сваіх герояў, а любуецца імі. Здіўляюць яе шматфігурныя кампазіцыі, якія цяжка выканаць нават чыста технічна, не кажучы пра зберажэнне разнастайнасці увасобленных характараў. Заварожваюць кампазіцыі на бытавыя тэмы: "Чужая", "Дазвольце звярнуцца", "Ля люстэрка", "Вясёлая размова" і г.д. Вялікую цікавасць выклікаюць скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя дзецям, у большасці на тэмы казак.

З замілаваннем разглядаюць наведвальнікі кампазіцыю "Я сам", дзе маленькі хлопчык у зімовай шапцы, няўмела спрабуе надзець на ножку чарнавік,а побач цярпліва чакае яго сабачка. Цудоўны і другія творы: кампазіцыя "Ладушкі-ладкі", дзе дзяўчынка утякае ад гусака; скульптура "Рыбакі" паказвае счаслівага хлопчыка, які паймаў шчупака ледзь не з сябе ростам.

Дзеці вельмі любяць глядзець скульптурныя кампазіцыі на тэмы казак: "Алёнушка і братка Іванушка", "Казка аб мёртвай царэўне і сямі волатах", "Ліса і журавель", "Ля лукамор'я дуб зялёны" і г.д.

Ёсць у мастачкі творы і на біблейскія темы: "Дрэва жыцця, або Адам і Ева", "Георгій-пераможца", "Дзева Марыя", "Спас".

Працуючы над сваімі творамі, Ганна Савельевна ніколі не думала і не марыла аб славе, аб прызнанні, яно прыйшло само. Яе скульптуры былі прадстаўлены на выстаўках абласных, рэспубліканскіх,на ВДНГ. Пабывалі і ў Канадзе, Балівіі, у Франціі, дзе атрымалі высокую адзнаку. Ганна Савельевна атрымала і званне "Народны майстр". Пра яе зняты і фільм.


Коллекция Чашникской керамики.

Чашникская керамика, традиционные гончарные изделия мастеров из г. Чашники Витебской обл. Промысел известен издавна. В конце 19 – нач. 20 в. работало 25 гончаров. Они изготавливали хозяйственную и декоративную керамику – горшки, латушки, бабочники, макитры, горшочки, кувшины, горшки - двойнички, миски, чайники, чашки, вазоны, игрушки, умывальники. Посуде свойственны плавные очертания и четкая проработка отдельных деталей, изящный силуэт. Формировали в технике вытягивания на ножном гончарном круге; формовочная масса – из одной глины определенного сорта, а для некоторых видов печной посуды (горшков и латушек) – с добавками мелких камешков. Керамику покрывали прозрачной свинцовой глазурью, которая после обжигания оставалась бесцветной, сохраняя естественный красный цвет глины. Изредка производили также чёрнозадымленную керамику, главным образом для приготовления пищи.

Декор посуды сдержанный, иногда отсутствует. Для отделки применяли традиционный линейно-волнистый орнамент, который прочерчивали деревянным ножиком по сырой поверхности посуды в виде контррельефных полосок или наносили белую раскраску. В 1950 - 60-е г. изготовлением Чашникской керамики занимались несколько гончаров. В наше время промысел не существует. Коллекция Чашникской керамики хранится в Музее Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси и в нашем музее.


Коллекция кружевных изделий

Кружева, текстильные ажурно-сетевые изделия, в которых узор образуется переплетением нитей (льняных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных и др.); вид декоративно-прикладного искусства. Используются для украшения одежды, белья, а также как единичные изделия (салфетки, скатерти, покрывала на кровати, накидки, шарфы и т. д.). В зависимости от техники выполнения разделяются на ручные (шитые иглой, плетеные на коклюшках, вязаные крючком или спицами) и машинные.

Шитые и плетеные кружева известны с конца 15 в. На Беларуси кружева из золотых, серебряных, а позже из шелковых и хлопчатобумажных нитей производили сначала в мастерских, созданных при монастырях.

Кружева расширены по всей Беларуси. Сохранились изделия кружев с конца 19 в. Изготавливали их преимущественно из суровых или отбеленных нитей своей работы, позднее – из хлопчатобумажных (белых, красных, черных). По технике выполнения преобладают вязаные крючком, изредка на прутках. Кружевами обшивали воротники и манжеты женских рубашек, украшали фартухи, полотенца, подзоры, скатерти, наволочки. По краю кружева пришивали в форме зубчатого бордюра, а между двумя полотнищами вставлялись в виде полосы с ровными краями.

Орнаментика кружев, вязаных крючком, чрезвычайно разнообразна: ромбы, полосы, зигзаги, треугольники, крестики, многолепестковые розетки, квадраты, стилизованные цветы, листочки, изображения людей, фигурки птиц (куры, петушки, индюки, лебеди и др.), животных (собаки, коты). Орнаментальные мотивы, выполненные плотным плетением, четко читаются на сетчатом фоне . В кружеве начала 20 в. много общего с традиционным белорусским ткачеством и вышивкой. Позже образцы кружева приобретали большую ажурность композиционное строение в виде сети, образованной повторением одного и того же мотива. Салфетки, скатерти и др. изделия имеют сетчатую или ковровую композицию с каймой по краям и в центре. Наиболее расширены кружева белого цвета, двухцветные (бело-красные) и триколорные (бело-красно-черные).


Коллекция рушников

Рушник (полотенце), кусок ткани обрядового, декоративного и утилитарного назначения. Ширина его варьировалась от 25 до 45 см в зависимости от ширины ткацкого станка, длина – от 1 до 4 м (обычно 2-3м).

Кроме утилитарного назначения до начала 20 в. рушники применялись для ежедневного и праздничного декоративного убранства жилья и икон (рушники-набожники); рушник был одним из необходимых обрядовых атрибутов в свадебном и похоронно-поминальном обрядах. Рушники входили в приданое невесты, являлись необходимой частью подарков невесты жениху, сватам, родственникам жениха, рушником перевязывали через плечо главнейших участников свадьбы. Их расстилали как “подножник”, на который становились молодые во время церковного венчания, использовали для обрядового связывания молодых, для обёртывания рук невесты и жениха в торжественные моменты свадьбы. В доме жениха показывали рушники из приданого невесты.

Во время засухи, эпидемий, войны и других несчастий женщины всего села ткали в течение дня или ночи рушник для повседневной жизни, который выполнял функцию оберега. Узорчатый рушник – один из предметов, который чаще всего жертвовали как дар в церковь, костел, часовню, на кресты, что стояли на перекрестках дорог. Рушники занимали также важное место в календарных обычаях и обрядах. На крещение рушники иногда украшали ледяной крест, на троицу их жертвовали березе как духу растительности, на Купалье вместе с венками из живых цветов развешивали на придорожные кресты, на дожинках первый сноп обвязывали лентами, пряжей или рушником, им же укутывали этот сноп в углу. В прошлом рушник был, вероятно, своеобразной языческой иконой, магическим символом рода, семьи, с помощью которого осуществлялась связь между потомками и предками.

Рушники украшали разнообразным по технике узорчатым натыканием, вышивкой (гладью, произвольной гладью, крестиком,), украшали зубчатым кружевом ( с фабричными, чаще самовязанными кручком), орнаментальными прошивками, бахромой, полосками красного ситца. Характер декора, расположенного обычно на концах рушника,подчинялся нескольким устойчивым композиционным схемам. К наиболее расширенному типу относятся композиции из нескольких поперечных полос, которые подчинены одна другой и образуют единое целое; одна из полос, как правило, центральная или нижняя, является ведущей по ширине, сложности и живописности орнамента. Не менее популярны многоярусные композиции из нескольких равных по декоративной значимости полос. Те же принципы свойственны бордюрным композициям, расположенным по вертикальной оси симметрии. В тканых, вышитых рушниках преобладает традиционное цветовое сочетание красного декора с белым фоном полотна. Подобная гамма дополнена синими или черными нитками. Хорошо известны монохромные рушники, тканый узор которых давал изысканные светотеневые переливы холщовых нитей. Орнамент чашникского рушника чрезвычайно богат и разнообразен. На рубеже веков в нем преобладали геометрические мотивы, бытовали изобразительные растительно-геометрические узоры. В послевоенное время прочно вошли полихромные растительные композиции.


Коллекция одежды

Некоторые особенности традиционного костюма Чашникского региона отражают характерную для всей Беларуси линию эволюции костюма в Х1Х-ХХ вв. Женщины носили сорочки 2-х типов: «воротниковые» и «безворотниковые». «Безворотниковые» сорочки носили преимущественно девушки и молодые женщины, не имеющие детей. Круглый вырез в таких сорочках просто стягивался шнурком.

У беднейших юбка была домотканая, зажиточные чашниччанки шили юбки из ситцев или другой покупной ткани. Любую юбку называли «спадницей». На сорочку надевали «шнуровку» - короткий лиф без рукавов с высоким по форме горловины вырезом.

Женщины покрывали голову платком, платки покупали или делали из вытканных тканей.

Девушки вплетали в косу ленты или кусочки цветной ткани, голову повязывали платком. Носили круглые ободки, которые украшались живыми цветами.

Не имея дорогих ожерелий, сережек и перстней чашниччанки носили дешевые «грошовые бусы, редко серебро».

Отмечается особая скромность и неприхотливость чашникских женщин в одежде, но чувствуется любовь к деталям, ее украшающим.

В начале ХХ в. проявляются новые явления: женщины и особенно девушки стали больше внимания уделять своему внешнему виду – покупали шерстяные шали и платки, ситец для юбок, кожаные ботинки.

Для одежды традиционного кроя использовались совершенно другие по оформлению ткани – рисунок наносился способом набойки по простому самотканому полотну, домотканину красили в различные цвета, любимые цвета: красный, зеленый, синий.
Швейный промысел а Чашниках был традиционно развитым ремеслом. Среди мастеров были специалисты по пошиву одежды для крестьян, горожан. Ремесло переходило по наследству. Многие чашникские мастера работали индивидуально на дому. Были и организованные цехи. На базе небольших мастерских создаются артели.

Сегодня традиционный костюм сохраняет свое значение в качестве сценического представительного этнического символа. В творческих работах модельеров он остаётся источником художественных идей, мотивы и орнамент используют при создании выставочных образцов и моделей по народным мотивам. В традиционном костюме сохраняется присущий белорусскому народу высокий художественный вкус. Долгое время казалось, что народный костюм и современный модный – антиподы. Если первый традиционен, тесно связан с обычаями и всем укладом жизни старой деревни, то второй, считалось, всегда привлекателен. Своей новизной и соответствием условиям нашей шумной, стремительной жизни. Но все чаще и чаще залезаем мы в бабушкин сундук, и старые наряды не кажутся нам диковинными, а просто прекрасными, выражающими суть человеческого бытия. Напоминает костюм мелодию дивную, уже не совсем понятную, но обворожительную. Вслушиваемся в нее, разбираем, роднее становится мелодия, и припадаем к роднику мимо которого, не замечая, проходили много лет.


Стоимость посещения:

 1. Стоимость входных билетов: для детей - 50 копеек,
 2. Для взрослых - 1 рубль,

 3. Экскурсионное обслуживание: для детей - 4 рубля,
 4. Для взрослых - 7 рублей.

 5. Фотографирование музейной экспозиции - 50 копеек (за снимок).
 6. Продажа сувенирной продукции:кружки, тарелки, брелки, магнитики.


График работы:

Экспозиция: 10.00 - 17.00.

Администрация: 9.00 - 18.00.

Выходной - Воскресенье.

Директор музея: Кастянка Людмила Григорьевна


здание музея
Часть экспозиции "Крестьянский быт"
Макет Чашникского замка
Часть экспозиции "Дореволюционный период"
сельско - хозяйственные пренадлежности.
Икона
Скульптуры А.С.Осипковой
 Выставочный зал
Скульптуры А.С.Осипковой
IСкульптуры А.С.Осипковой
 Часть экспозиции интерьера хаты
 Побыт чашнічан. 40 - 60-е.
 Свадебное платье
 Мялка
 Документы
 Документы
 Столярные инструменты
 Лапти
Белорусский народный костюм
Часть экспозиции музея под названием "Лавка Гуревича"
Скульптуры А.С.Осипковой
Гончарные изделия
Часть экспозиционного зала "Послевоенный быт чашниччан
Фотоаппарат